PANORAMA


Zwiedź wirtualnie
wnętrze kościoła

ZAPRASZAMY!

AKTUALNOŚCI


 • W galerii dodano album zdjęć
  Pielgrzymka Ślubowana do Częstochowy


 • Pobierz przeglądarkę MOZILLA FIREFOX, aby otwierać stronę w jak najlepszej jakości. Kliknij tutaj.

 • Menu
  Strona Główna
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj
  O stronie
  Obszar
  Linki
  Kancelaria
  Msze św., spowiedź itp.
  Modlitwy i Prośby
  Wyślij eKartkę
  Wywiady i rozmowy
  Droga Krzyżowa
  Audycje RADIA PLUS
  Administratorzy
  Regulamin
  STATYSTYKI
  Do pobrania
  Logo
  Kurs przedmałżeński
  Pogrzeb katolicki
  Prześlij intencję
  Odnowa w Duchu Św.
  Tydzień w parafii
  PARAFIA MBWW
  Klasztor Sercanów
  Modlitwy do bł. JP II

  BUDOWA KOŚCIOŁA
  Ks. Zygmunt Curzydło
  Ks. Bp Jan Bagiński
  Plac budowy
  Rozpoczęcie budowy
  Wmurowanie kamienia węgielnego
  Lata 1983-1987
  Konsekracja kościoła
  Wspomnienia parafian
  Summary

  PARAFIA
  Historia parafii
  Historia kościoła
  JUBILEUSZ XX-lecia
  Książka na XX-lecie
  JUBILEUSZ XXV-lecia
  Pomnik Jana Pawła II
  ŻYCIE RELIGIJNE
  Kościelni
  Katecheci
  Rada Duszpasterska
  Nadzwyczajni szafarze
  Organiści
  Prace gospodarcze
  Siostry Józefitki
  Śp. S. Jolanta Sekuła
  Zakład Karny
  Dekanat Kluczbork

  DUSZPASTERSTWO
  KAPŁANI
  Pochodzący z parafii
  Poprzednio pracujący
  Ks. Franciszek Drenda
  Śp. Ks. Bembenek
  Siostry Zakonne
  Chrzty
  Roczki
  Zapowiedzi
  Nauki dla narzeczonych
  Śluby
  Jubileusze małżeńskie
  Zmarli 2016/2017
  Msze św. w Opolu
  Msze św. za granicą

  HOSPICJUM ŚW. O. PIO
  Akt notarialny.1.07.2009

  SAKRAMENTY
  Chrzest
  Eucharystia
  Bierzmowanie
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Kapłaństwo

  WSPÓLNOTY
  Grupy parafialne
  Formacyjne
  Eucharystyczny Ruch Młodych
  Ruch szensztacki
  Krąg Biblijny
  Komunia i Wyzwolenie
  Harcerki i Harcerze
  Liturgiczne
  Ministranci
  Dzieci Maryi
  Schola liturgiczna
  Chór parafialny
  Orkiestra dęta
  Modlitewne
  Koło Przyjaciół Radia Maryja
  Żywy Różaniec
  Apostolat Maryjny
  Apostolat "Margaretka"
  Stowarzyszenie Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
  Rodzina rodzin kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych
  Franciszkański Zakon Świeckich
  Modlitewna Grupa Św. Józefa
  Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
  Charytatywne
  Caritas
  Muminki
  Bractwo więzienne
  Wspólnota Sybiraków
  Klub AA "Nowe Życie"
  SŁOWO BOŻE
  Słowo Boże na dziś
  Brewiarz na dziś
  Komentarze do czytań
  Cytat i myśl na dziś

  GAZETKA PARAFIALNA
  Początki gazetki
  Zespół redakcyjny
  Wywiady i rozmowy
  Do pobrania

  BŁ. JAN PAWEŁ II
  Jak wybrano Papieża Polaka
  Beatyfikacje
  Kanonizacje
  25 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu
  Pontyfikat w statystyce
  Podróże zagraniczne
  Pielgrzymki do Ojczyzny
  Pokolenie bł. Jana Pawła II

  NAJŚW. SERCE JEZUSA
  Kult Serca Bożego
  Litania do NSPJ
  Akt poświęcenia rodziny ludzkiej

  MIŁOSIERDZIE
  Miłosierdzie Boże
  Modlitwy do św. Faustyny
  Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu
  Litania do Miłosierdzia Bożego
  Koronka
  Dzienniczek

  RODZINA
  Światełko odblaskowe Pana Boga-świadectwo
  Duchowa adopcja-pytania i odpowiedzi
  Duchowa adopcja
  Eutanazja
  Cud życia
  List ojca do nienarodzonego syna
  Świadectwo
  Diakonia życia
  Dom Matki i Dziecka w Opolu
  Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu

  MODLITWY
  Modlitwa poranna
  Modlitwa studenta
  Modlitwa za rodziców
  Modlitwa w każdej potrzebie
  Modlitwa przed egzaminem
  Modlitwa przed spoczynkiem
  Modlitwa narzeczonych
  Modlitwa za przyszłą żonę
  Modlitwa za przyszłego męża
  Modlitwa rodziców za dzieci
  Modlitwa małżonków
  Modlitwa o powołania
  Modlitwy do św. Michała Archanioła

  RÓŻANIEC
  O Różańcu
  Tajemice chwalebne
  Tajemnice bolesne
  Tajemnice światła
  Tajemnice radosne

  Dodaj link
  Dodaj newsa
  Dodaj zdjęcie

  Guestbook

  Historia parafii
  HISTORIA

  W roku 1973 Kluczbork liczył 18 tys. mieszkańców i posiadał jeden kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W szybkim tempie rozbudowywano nową dzielnicę miasta - Osiedle Północ. Według planów miała ona być zamieszkana przez 12 tys. mieszkańców. Lud Boży potrzebował nowej świątyni oraz nowych duszpasterzy.


  Powstanie parafii

  Ks. Zygmunt Curzydło, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, już w roku 1974 podjął starania o nabycie ziemi pod budowę nowego kościoła. Ziemię tę, o powierzchni 3,5715 ha, położoną przy ulicy XXX-lecia PRL (dziś: ul. Jana Pawła II) wyraziły chęć ofiarowania dwie panie: Maria Dzierżon i Antonina Kulesa z domu Dzierżon. Umowa na przekazanie powyższej ilości ziemi dla parafii została spisana 15 grudnia 1974 r., lecz nie stanowiła ona dokumentu prawnego. Przeszło siedem lat trwały starania o zezwolenie na budowę kościoła. Po śmierci ks. dziekana Zygmunta Curzydło starania te kontynuował jego następca ks. prałat Jan Bagiński.

  Zezwolenie na budowę nowego kościoła wydał wicewojewoda opolski Tadeusz Musiali decyzją z dnia 6 kwietnia 1981 r. W rok później Urząd Miasta i Gminy w Kluczborku wydał decyzję nr GTAB-8381/50/82 z dnia 25 sierpnia 1982 r. pozwalającą na budowę kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie położonym przy ulicy XXX-lecia PRL.
  W tym samym roku rozpoczęto prace przy budowie kościoła, które zakończono w 1987 r.

  Projekt świątyni

  Projekt kościoła będącego w budowie uzyskano poprzez konkurs dwóch zespołów architektów z Opola i Wrocławia: państwa Moniki i Stefana Mülerów (pracowników Politechniki Wrocławskiej) oraz państwa Krystyny i Jacka Kucharzewskich (pracowników Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu). Ostatecznie przyjęto do realizacji projekt państwa Kucharzewskich z Opola.

  19 maja 1982 r. parafia-inwestor zawarła umowę na budowę kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku z p. inż. Pawłem Kupką z Suchego Boru k/Opola, z firmą mającą doświadczenie w budowie świątyń i innych obiektów sakralnych.

  Poświęcenie placu budowy

  20 maja 1982 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ks. bp Antoni Adamiuk dokonał poświęcenia krzyża i placu budowy, po czym na zewnątrz sprawowana była Eucharystia.

  Rozpoczęcie budowy

  19 października 1982 r. na plac budowy wjechał spychacz gąsienicowy, który rozpoczął prace przy niwelacji terenu.

  Kamień węgielny

  Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 6 listopada 1983 r.

  W czasie uroczystej Mszy św. nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego przez ks. bpa Jana Wieczorka, ks. prałata Jana Bagińskiego, ks. budowniczego Franciszka Drendę i pozostałe duchowieństwo. Akt ten podpisali także inżynierowie, architekci i budowniczowie, po czym został on umieszczony w schowku kamienia węgielnego.

  Kamień węgielny został przywieziony z Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie, którego poświęcenia dokonał Papież Jan Paweł II 21 czerwca 1983 r. na Górze św. Anny w czasie II pielgrzymki do Polski.

  Pierwsza pasterka

  W wieczór wigilijny 24 grudnia 1984 r., przed godz. 22.00 w progi budującej się świątyni wkroczył ks. bp Jan Wieczorek w asyście miejscowych kapłanów.

  Gościa witały potężne dźwięki dzwonów nagranych w katedrze w Moguncji i odtworzonych z taśmy magnetofonowej. Punktualnie o godz. 22.00 rozpoczęła się Msza św. Pasterkę celebrował Ksiądz Biskup, w koncelebrze ks. Jana Bagińskiego i Franciszka Drendy. Homilię wygłosił ks. bp Jan Wieczorek, a modlitwę wiernych po wyznaniu wiary prowadził ks. Franciszek Drenda.

  Modlono się za Ojca św. Jana Pawła II, za Kościół, za biskupów, kapłanów i siostry zakonne w Ojczyźnie i świecie, o pokój, miłość i zgodę w ojczyźnie i między narodami, za wiernych pracujących na budowie i za wspomagających budowę oraz za zmarłych. W pasterce wzięli udział miejscowi kapłani, ks. proboszcz Antoni Dudar z Kraskowa, siostry zakonne z miejscowego klasztoru i ponad 4 tys. wiernych wraz z orkiestrą.

  Dekret erygujący

  W niedzielę 21 czerwca 1987 r. w obu kościołach Kluczborka został odczytany dekret ks. bpa Alfonsa Nossola ordynariusza opolskiego erygujący parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

  Na większą cześć i chwałę Bożą i dla dobra dusz nieśmiertelnych w oparciu o kan. 515 KPK oraz Motu Proprio Ecclesiae Sanctae Pawła VI z 1966 r. nr 21, po wysłuchaniu zainteresowanych stron:

  1. Eryguję niniejszym parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, ul. XXX-lecia PRL nr 7.
  2. Nowo utworzona parafia będzie obejmowała ulice: Broniewskiego, Gałczyńskiego, Grunwaldzką (nowe bloki), Gotartów (wioska), Kochanowskiego (od nr 9 do końca i od nr 10 do końca), Konopnickiej (od nr 14 do końca i od nr 15 do końca), Kołłątaja, Ligonia, 22-go Lipca (od nr 11 do końca i od nr 22 do końca), Moniuszki, Morcinka, Norwida, Ossowskiego, Plebiscytową, XXX-lecia PRL, Reymonta, H. Sawickiej, Słowackiego, Szenwalda, Szopena, Tuwima, Wolności, które przynależały dotąd do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Tym samym są one odłączone od dotychczasowej parafii macierzystej.
  3. Obowiązek utrzymania kościoła, plebanii, domu katechetycznego oraz służby kościelnej będzie spoczywał na parafii.
  4. Biskup Opolski mianuje każdorazowo proboszcza. Jego uposażenie stanowić będą ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich z zachowaniem w tym względzie obowiązujących przepisów kościelnego prawa powszechnego i diecezjalnego.
  5. Parafia będzie używała pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa z napisem: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, lub po łacinie: Paroecia Romano-catholica Ssmi Cordis Jesu in Kluczbork.
  6. Parafia będzie należała do dekanatu Kluczbork.
  7. Dekret wchodzi w życie z dniem poświęcenia kościoła parafialnego, tj. 28 czerwca 1987 r. Powinien być ogłoszony w obu kościołach Kluczborka na tydzień przed tym, w niedzielę 21 czerwca 1987 r.

  Opole, 30 maja 1987 r.

  + Alfons Nossol
  biskup opolski

  Konsekracja kościoła

  W niedzielę 28 czerwca 1987 r. miała miejsce uroczystość konsekracji nowego kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Konsekratorem kościoła był ks. bp Jan Bagiński, a w uroczystości uczestniczyło 90 kapłanów (m.in. ks. Andrzej Hanich-rektor Seminarium Duchownego w Nysie, ks. doc. dr hab. Kazimierz Dola, pastor Henryk Schröder, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku). Mszę św. celebrował ks. bp Jan Bagiński. W czasie Mszy św. ks. dziekan Edmund Podzielny, proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku odczytał dekret nominacyjny na proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa następującej treści:

  W związku z utworzeniem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku mianuję Księdza z dniem 28 czerwca 1987 r. kanonicznym proboszczem tej parafii ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami, przewidzianymi w kan. 528-537 KPK.
  Tym samym odwołuję księdza z dotychczasowych obowiązków wikarego parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Równocześnie proszę ks. bpa Jana Bagińskiego o wprowadzenie Księdza na urząd proboszcza, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, w dniu konsekracji kościoła tj. 28 czerwca 1987 r.
  Korzystając z okazji, pragnę wyrazić szczery podziw i głęboką radość całego Kościoła Opolskiego z tego gigantycznego dzieła, jakim jest nowo konsekrowany kościół parafialny z okalającym go kompleksem parafialno-katechetycznym. Choć jest to owoc trudu wszystkich parafian kluczborskich, to jednak w szczególnej mierze pozostaje faktem Twojego umiejętnego przewodnictwa w tym dziele, Drogi Księże Franciszku. Bóg Ci zapłać za to minione pracowite pięciolecie.
  Budowniczemu kościoła życzę równie skutecznego dalszego budowania Kościoła duchowego, jakim jest-powierzona Twojej kapłańskiej pieczy-wspólnota parafialna. A wszystkim Twoim parafianom-aby ta nowa świątynia była zawsze ich umiłowanym Domem Bożym.

  Szczęść Boże

  + Alfons Nossol bp

  Opracowanie: Agnieszka Szymczyna

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Kogut M., Historia Kościoła katolickiego w Kluczborku w latach 1945-1998, Kluczbork 1998.
  2. Kronika parafialna.

  Historia kościoła
  Duszpasterze
  Jubileusz XX-lecia
  Życie religijne
  Ks. Franciszek Drenda - budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz

  wstecz

  Komentarze
  Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  Flash Zegar
  ŚWIAT KSIĄŻKI

  BIBLIOTEKA PARAFIALNA  CZYNNA
  W KAŻDY CZWARTEK
  OD 15.00 DO 17.00


  DUCHOWA ADOPCJA
  KAPŁANÓW


  Podejmij modlitwę
  za kapłanów w ramach
  Dzieła Duchowej
  Adopcji Kapłanów

  Kliknij tutaj!
  PARK
  REKREACYJNY


  W minionym czasie
  powstał pomysł,
  aby przy naszym kościele
  utworzyć PARK
  REKREACYJNY
  i SPORTOWY,
  z którego korzystaliby
  wszyscy parafianie.

  ZOBACZ PROJEKT!

  Losowa fotografia
  Login
  Użytkownik

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij Tutaj.
  Użytkowników Online
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanych Użytkowników: 297
  Nieaktywowany Użytkownik: 61
  Najnowszy Użytkownik: kamilbvb
  ANIOŁ PAŃSKI


  Zapraszamy do wspólnej modlitwy Anioł Pański
  wraz z Ojcem Świętym FRANCISZKIEM

  JEZU UFAM TOBIE!


  Koronka do Miłosierdzia
  Bożego

  PROMEDIA


  PROMEDIA s.c.
  K. Nowicki
  D. Wesołowski

  Instalacja oraz serwis
  sieci komputerowych,
  sprzętu sieciowego

  Kliknij tutaj!

  POWIAT KLUCZBORSKI


  Kliknij tutaj!

  MSZE ŚWIĘTE


  Szukaj kościoła
  i bądź na Eucharystii!