PANORAMA


Zwiedź wirtualnie
wnętrze kościoła

ZAPRASZAMY!

AKTUALNOŚCI


 • W galerii dodano album zdjęć
  Pielgrzymka Ślubowana do Częstochowy


 • Pobierz przeglądarkę MOZILLA FIREFOX, aby otwierać stronę w jak najlepszej jakości. Kliknij tutaj.

 • Menu
  Strona Główna
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj
  O stronie
  Obszar
  Linki
  Kancelaria
  Msze św., spowiedź itp.
  Modlitwy i Prośby
  Wyślij eKartkę
  Wywiady i rozmowy
  Droga Krzyżowa
  Audycje RADIA PLUS
  Administratorzy
  Regulamin
  STATYSTYKI
  Do pobrania
  Logo
  Kurs przedmałżeński
  Pogrzeb katolicki
  Prześlij intencję
  Odnowa w Duchu Św.
  Tydzień w parafii
  PARAFIA MBWW
  Klasztor Sercanów
  Modlitwy do bł. JP II

  BUDOWA KOŚCIOŁA
  Ks. Zygmunt Curzydło
  Ks. Bp Jan Bagiński
  Plac budowy
  Rozpoczęcie budowy
  Wmurowanie kamienia węgielnego
  Lata 1983-1987
  Konsekracja kościoła
  Wspomnienia parafian
  Summary

  PARAFIA
  Historia parafii
  Historia kościoła
  JUBILEUSZ XX-lecia
  Książka na XX-lecie
  JUBILEUSZ XXV-lecia
  Pomnik Jana Pawła II
  ŻYCIE RELIGIJNE
  Kościelni
  Katecheci
  Rada Duszpasterska
  Nadzwyczajni szafarze
  Organiści
  Prace gospodarcze
  Siostry Józefitki
  Śp. S. Jolanta Sekuła
  Zakład Karny
  Dekanat Kluczbork

  DUSZPASTERSTWO
  KAPŁANI
  Pochodzący z parafii
  Poprzednio pracujący
  Ks. Franciszek Drenda
  Śp. Ks. Bembenek
  Siostry Zakonne
  Chrzty
  Roczki
  Zapowiedzi
  Nauki dla narzeczonych
  Śluby
  Jubileusze małżeńskie
  Zmarli 2016/2017
  Msze św. w Opolu
  Msze św. za granicą

  HOSPICJUM ŚW. O. PIO
  Akt notarialny.1.07.2009

  SAKRAMENTY
  Chrzest
  Eucharystia
  Bierzmowanie
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Kapłaństwo

  WSPÓLNOTY
  Grupy parafialne
  Formacyjne
  Eucharystyczny Ruch Młodych
  Ruch szensztacki
  Krąg Biblijny
  Komunia i Wyzwolenie
  Harcerki i Harcerze
  Liturgiczne
  Ministranci
  Dzieci Maryi
  Schola liturgiczna
  Chór parafialny
  Orkiestra dęta
  Modlitewne
  Koło Przyjaciół Radia Maryja
  Żywy Różaniec
  Apostolat Maryjny
  Apostolat "Margaretka"
  Stowarzyszenie Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
  Rodzina rodzin kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych
  Franciszkański Zakon Świeckich
  Modlitewna Grupa Św. Józefa
  Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
  Charytatywne
  Caritas
  Muminki
  Bractwo więzienne
  Wspólnota Sybiraków
  Klub AA "Nowe Życie"
  SŁOWO BOŻE
  Słowo Boże na dziś
  Brewiarz na dziś
  Komentarze do czytań
  Cytat i myśl na dziś

  GAZETKA PARAFIALNA
  Początki gazetki
  Zespół redakcyjny
  Wywiady i rozmowy
  Do pobrania

  BŁ. JAN PAWEŁ II
  Jak wybrano Papieża Polaka
  Beatyfikacje
  Kanonizacje
  25 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu
  Pontyfikat w statystyce
  Podróże zagraniczne
  Pielgrzymki do Ojczyzny
  Pokolenie bł. Jana Pawła II

  NAJŚW. SERCE JEZUSA
  Kult Serca Bożego
  Litania do NSPJ
  Akt poświęcenia rodziny ludzkiej

  MIŁOSIERDZIE
  Miłosierdzie Boże
  Modlitwy do św. Faustyny
  Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu
  Litania do Miłosierdzia Bożego
  Koronka
  Dzienniczek

  RODZINA
  Światełko odblaskowe Pana Boga-świadectwo
  Duchowa adopcja-pytania i odpowiedzi
  Duchowa adopcja
  Eutanazja
  Cud życia
  List ojca do nienarodzonego syna
  Świadectwo
  Diakonia życia
  Dom Matki i Dziecka w Opolu
  Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu

  MODLITWY
  Modlitwa poranna
  Modlitwa studenta
  Modlitwa za rodziców
  Modlitwa w każdej potrzebie
  Modlitwa przed egzaminem
  Modlitwa przed spoczynkiem
  Modlitwa narzeczonych
  Modlitwa za przyszłą żonę
  Modlitwa za przyszłego męża
  Modlitwa rodziców za dzieci
  Modlitwa małżonków
  Modlitwa o powołania
  Modlitwy do św. Michała Archanioła

  RÓŻANIEC
  O Różańcu
  Tajemice chwalebne
  Tajemnice bolesne
  Tajemnice światła
  Tajemnice radosne

  Dodaj link
  Dodaj newsa
  Dodaj zdjęcie

  Guestbook

  Ks. Bp Jan Bagiński
  Pozwolenie na budowę


  Ks. Proboszcz Jan Bagiński

  Już w 1974 roku ks. Zygmunt Curzydło podjął starania o nabycie ziemi pod budowę nowego kościoła. Ziemię tę, położoną przy ul. XXX-lecia PRL (dzisiaj Jana Pawła II) wyraziły chęć ofiarowania dwie panie (siostry): pani Maria Dzierżon i pani Aleksandra Kulesa z domu Dzierżon.
  Umowa o przekazanie ziemi o powierzchni 3,5715 ha na rzecz parafii została spisana 15 grudnia 1974 r., lecz według ówczesnego prawa nie stanowiła dokumentu prawnego, ponieważ ziemia uprawna mogła być przekazana i przepisana jedynie osobie posiadającej kwalifikacje rolnicze. Pomimo trudności ks. Curzydło występuje do Urzędu Powiatowego - Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji w Kluczborku z pismem dn. 3 maja 1974 r. w sprawie wydania informacji o terenie, który miał być przeznaczony pod budowę kościoła. Otrzymał odpowiedź negatywną 29 maja 1974 r. Nie zrażony tym ponawia prośbę w powyższej sprawie pięć miesięcy później, 24 października 1974 r. i jednocześnie wysyła drugie pismo do Urzędu Powiatowego w Kluczborku - Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z prośbą o przeznaczenie wyżej wymienionych gruntów pod budowę kościoła, plebanii i na ogród warzywny. Pismem z dn. 28 listopada 1974 r. Urząd Powiatowy uzasadniając, że wniosek Parafii nie jest zgodny z zatwierdzonym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Kluczborka, dał odpowiedź negatywną. Zaznaczono również, że teren ten ze względu na wysoką klasę gleby jest przeznaczony na cele upraw rolnych. Ks. Curzydło nie daje za wygraną i wysyła zażalenie na ręce wojewody opolskiego inż. Józefa Masnego w dniu 4 grudnia 1974 r. W piśmie tym ks. Proboszcz obala twierdzenie Urzędu Powiatowego w Kluczborku, jakoby teren proponowany pod budowę kościoła posiadał wysoką klasę gleby, podaje równocześnie inne wyjaśnienie i uzasadnienie oraz fakt, że Kuria Biskupia w Opolu wystąpiła pismem z dnia 27 grudnia 1974 r. również do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z panem budowy kościoła na rok 1975 uwzględniając w tym również kościół kluczborski. Niestety wojewoda opolski pismem z dn. 19 grudnia 1974 r. zażalenie oddala podając różnego rodzaju przyczyny i motywy. Przypomina również, że Ksiądz Proboszcz powinien zwrócić się do Kurii Diecezjalnej w Opolu o umieszczenie wspomnianej inwestycji w planie budownictwa sakralnego i kościelnego na rok 1975. Wszystkich tych formalności dopełniono już wcześniej, niemniej jednak jak można wywnioskować robiono wszystko, aby nie dopuścić do budowy kościoła. Nie doczekał się ks. Curzydło zgody na budowę kościoła. Jak wcześniej wspomniano, ks. Zygmunt umiera 19 lipca 1976 r.
  Na poznanie nowego proboszcza nie czekano zbyt długo. Ordynariusz opolski ks. Bp. Franciszek Jop 17 sierpnia 1976 r. mianuje na wakujący urząd proboszcza w Kluczborku bardzo cenionego w kręgach kapłańskich i kleryckich wicerektora Seminarium Duchownego w Nysie, ks. Jana Bagińskiego. Na niełatwe czasy przypadło księdzu Bagińskiemu duszpasterzowanie. Załamywała się gloryfikowana gospodarka socjalistyczna. Ludzie doświadczali coraz bardziej ubóstwa i biedy. Za zarobione pieniądze nie można było nic kupić. Wprowadzono kartki na prawie wszystkie artykuły. Najgorszą była jednak walka z kościołem. Kapłani odczuwali zorganizowaną destrukcyjną działalność ludzi z bezpieki czy cenzury. Jakże wielkie musiało być, od początku pobytu z Kluczborku, ogromne zdeterminowanie i ufność Bogu ks. Bagińskiego. W ciągu kilku lat zakończył budowę kaplicy w Ligocie Górnej. Salki katechetyczne i „zakopianka” w starym kościele śniły czystością i świeżością farb. Kościół parafialny został odmalowany, a pokrycie dachowe odremontowane. Uczynił to wszystko wtedy, gdy za każdym workiem cementu musiano się nachodzić, ... Wszystko było na przydział. A przecież na nim, jako proboszczu Parafii, spoczywała wielka odpowiedzialność za to, aby zrealizować testament ks. Curzydły - zbudowania nowego kościoła. W tamtych czasach zakrawało to na szaleństwo. Kiedy prawie każda rzecz była reglamentowana. Jednak ufny Bogu, zawierzając Mu całą sprawę kontynuuje załatwienie formalności zapoczątkowane przez poprzednika. Mimo różnego rodzaju trudności stawianych przez władze administracyjne w sprawie terenu pod budowę kościoła fakt ten zostaje częściowo rozwiązany w roku 1978. 20 stycznia tego roku aktem notarialnym nr: A – 618/78 spisanym w Państwowym Biurze Notarialnym w Kluczborku, ziemia o powierzchni 3,5715 ha zostaje przekazana przez dotychczasowe właścicielki Marię Dzierżon i Antoninę Kulesa na rzecz siostry zakonnej s.s. Józefinek w Kluczborku Józefy Uszkowskiej, posiadającej kwalifikacje rolnicze. Kościół w dalszym ciągu nie mógł tej ziemi otrzymać, ponieważ nie posiadał do tego celu żadnych uprawnień. Dopiero zryw robotniczy Sierpnia 1980 r. przyspieszył tryb załatwiania powyższej sprawy, a także nieustanne staranie ks. prałata Jana Bagińskiego, poparte następnie przychylnie przez miejscowe władze administracyjne. Wreszcie na przejęcie wspomnianej nieruchomości od siostry Józefy Uszkowskiej Parafia otrzymała zezwolenie decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dn. 8 czerwca 1981 r., nr: 8227/2/81, która następnie została przepisana w Państwowym Biurze Notarialnym w Kluczborku dla mającego budować się kościoła aktem notarialnym nr: A – 589/81 z dn. 20 czerwca 1981 r. W okresie, kiedy załatwiane były formalności przejęcia ziemi pod budowę kościoła od siostry Józefy Uszkowskiej, tym razem ks. Jan Bagiński wystąpił z pismem z dn. 27 kwietnia 1981 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kluczborku w sprawie wydania informacji o terenie przeznaczonym pod budowę nowego kościoła i obiektów towarzyszących kościołowi. Pismo zaopiniowano pozytywnie w Urzędzie Miasta i Gminy i wysłano do dalszego załatwiania do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu. Niestety, ociągano się z załatwienie tej sprawy. Dopiero któraś z kolei interwencja ks. prałata Jana Bagińskiego pismem z dn. 20 sierpnia 1981 r. dała odpowiedni rezultat, o czym świadczy odpowiedź Wojewódzkiego Biura Panowania Przestrzennego z dn. 31 sierpnia 1981 r. nr: WBPP – R/603162/81.
  Przeszło siedem lat trwały starania u władz państwowych o zezwolenie na budowę kościoła w nowo powstającej dzielnicy Kluczborka, rozpoczęte przez ks. Dziekana Zygmunta Curzydło, a kontynuowane nadal przez jego następcę ks. Prałata Jana Bagińskiego. Były one wspierane delegacjami wiernych, które usiłowały u władz wyprosić to zezwolenie. W petycji do ówczesnego rządu zebrano trzy tysiące podpisów, niestety bez rezultatu. Kuria Biskupia również każdorazowo występując do władz wojewódzkich z listą o potrzebie budowy kościołów wykazywała potrzebę budowy kościoła w Kluczborku. Wreszcie w okresie odnowy o zezwolenie to wystąpili robotnicy „FAMAKU” i PKP Kluczbork zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” i upragnione przez wiernych zezwolenie na tę budowę wydał wojewoda opolski Tadeusz Musiali decyzją z dn. 6 kwietnia 1981 r., nr: WZ – 8381/2/81. Kiedy ks. Prałat Jan Bagiński ogłosił z ambony tę wiadomość w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wielu wiernych płakało z radości. 17 czerwca 1981 r. Parafia w Kluczborku zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w sprawie przekwalifikowania posiadanych już gruntów rolnych na cele nierolnicze, które miałyby być wydzielone pod budowę kościoła. Wystąpienie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kluczborku pismem z dn. 5 października 1981 r nr: GT – AB – 8332/6/81 i Wojewódzkie Biuro Panowania Przestrzennego w Opolu pismem nr WBPP/R/600/II/16281 z dnia 9 listopada 1981 r. Na tej podstawie wojewoda opolski wydał decyzję (bez daty) nr: P.8.PGBKL – 48/81 zezwalającą wydzielenie ziemi na cele nierolnicze 118 ha – pod budową kościoła w Kluczborku. W rok później Urząd Miasta i Giny w Kluczborku wydal decyzję nr: GT – AB – 83815082 z dnia 25 sierpnia 1982 r. pozwalającą na budowę kościoła wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie położony przy ulicy XXX - lecia PRL w Kluczborku.

  wstecz

  Komentarze
  Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  Flash Zegar
  ŚWIAT KSIĄŻKI

  BIBLIOTEKA PARAFIALNA  CZYNNA
  W KAŻDY CZWARTEK
  OD 15.00 DO 17.00


  DUCHOWA ADOPCJA
  KAPŁANÓW


  Podejmij modlitwę
  za kapłanów w ramach
  Dzieła Duchowej
  Adopcji Kapłanów

  Kliknij tutaj!
  PARK
  REKREACYJNY


  W minionym czasie
  powstał pomysł,
  aby przy naszym kościele
  utworzyć PARK
  REKREACYJNY
  i SPORTOWY,
  z którego korzystaliby
  wszyscy parafianie.

  ZOBACZ PROJEKT!

  Losowa fotografia
  Login
  Użytkownik

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij Tutaj.
  Użytkowników Online
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanych Użytkowników: 297
  Nieaktywowany Użytkownik: 61
  Najnowszy Użytkownik: kamilbvb
  ANIOŁ PAŃSKI


  Zapraszamy do wspólnej modlitwy Anioł Pański
  wraz z Ojcem Świętym FRANCISZKIEM

  JEZU UFAM TOBIE!


  Koronka do Miłosierdzia
  Bożego

  PROMEDIA


  PROMEDIA s.c.
  K. Nowicki
  D. Wesołowski

  Instalacja oraz serwis
  sieci komputerowych,
  sprzętu sieciowego

  Kliknij tutaj!

  POWIAT KLUCZBORSKI


  Kliknij tutaj!

  MSZE ŚWIĘTE


  Szukaj kościoła
  i bądź na Eucharystii!