Jezus żyje! Alleluja!
Dodane przez atka dnia 20 April 2014 08:08:09
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Umiłowani Bracia i Siostry, którzy jesteście ludem Pana gromadzącym się tu, przy sercu Jezusowym.

W imieniu całego Zespołu Duszpasterskiego, składam Wam, świąteczne życzenia.

Razem z niewiastami i apostołami, w poranek wielkanocny podążamy do grobu Jezusa, aby przekonać się, że jest on pusty, i słyszymy zapewnienie anioła:
"Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał"

Z żywym Chrystusem spotykamy się w liturgii paschalnej i razem
ze św.Tomaszem chcemy wyznać:
"Pan Mój i Bóg Mój!"

Niech przeżywanie Świąt Paschalnych umocni naszą wiarę w Chrystusa, który wciąż udziela nam swojego życia i ożywi naszą nadzieję, że w Nim jest źródło szczęścia i miłości.
Niech Zwycięski i Promienny Chrystus użycza łaski zdrowia, niech nieustannie towarzyszy codziennym trudom i rozprasza wszelkie niepokoje.

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Hubert Czernia, ks. Stanisław Zioła,
ks. Marcin Utzig, ks. Paweł Michalewski.